Yritysvalmennus

Yritysvalmennukset räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan. Parhaimmillaan toteutettuna valmennuskokonaisuus upotetaan yrityksen vuosittaiseen kulurakenteeseen, jolloin siitä tulee osa yrityksen arkea eikä vain jokin erillinen projekti. Näin luodaan jatkuva kehitys yrityksessä mahdolliseksi.

Miksi yritysvalmennus kannattaa?

Kun yritysvalmennus on suunniteltu ja toteutettu oikein, yritys hyötyy siitä erittäin paljon.
Henkilökemiat paranevat sekä yleinen ilmapiiri puhdistuu.
Jaksaminen paranee, tuloksellisuus tehostuu ja kassavirta paranee.
Kokonaisuudessaan yrityksen tuottavuus nousee ja työntekijöiden vaihtuvuus vähenee.

Miten yritysvalmennus tapahtuu?

Kartoitamme yrityksenne tarpeet henkilökohtaisilla keskusteluilla sekä nimettömillä kyselylomakkeila. Näin saamme selville henkilöiden mielipiteet yrityksenne vahvuuksista ja heikkouksista, ilman pelkoa siitä, että ei uskalleta kertoa mielipiteitä. Teemme yhteenvedon kartoituksesta ja luomme suunnitelman valmennuksestanne antamallanne budjetilla ja aloitamme valmennuksenne.

Testausmenetelmiä

Polar BodyAge – kehonikä -mittaus.
Inbody 720 – kehonkoostumus -mittaus.
First beat – stressin ja palautumisen analyysi.
Muut lihaskuntomittaukset sekä aerobisen kunnon mittaukset.,

Valmennus

Valmennus pitää sisällään liikuntaa, luentoja, virkistyspäiviä jne. Kokonaisuus räätälöidään juuri teille optimaaliseksi, sopimallamme tavoilla.

Nyt kohti vireämpää, tehokkaampaa ja tuloksellisempaa työyhteisöä. Vanha ja viisas sanonta kuuluu: Ain nauraen työtäs tee :D.