Kuntotestaukset

Kuntotestaukset ovat tärkeä osa jokaista valmennuskokonaisuutta. Testaamisella selvitetään henkilön senhetkinen taso, sekä saadaan selville, mitä asioita on ensisijaisesti lähdettävä kehittämään. Oman kehityksensä kannalta on tärkeää testata oma kunto sopivin väliajoin. Riippuen mitä testataan, mutta vähintään 1-4kk välein. Testaa tietääksesi missä olit, missä olet ja mihin olet menossa.

Polar BodyAge – kehonikämittaus

Testin jälkeen saat tiedon kehosi todellisesta iästä, jota verrataan sinun biologiseen ikään.

Testissä mitataan seuraavat asiat:

  • Kehonkoostumus (ihopoimumittaus tai Tanita-vaaka)
  • Verenpaine
  • Aerobinen kunto (Polar OwnIndex VO2max)
  • Lihasvoima (ylävartalo, keskivartalo, jalat)
  • Notkeus

Polar OwnTest -laitteiston ohjelma määrittelee henkilön kehon fyysisen iän verrattuna hänen syntymäikään. Testattavalle tehdään mm. kuntotesti hapenottokyvyn määrittämiseksi, voima- ja liikkuvuustesti sekä lisäksi tiedostoihin lisätään mm. tietoa ravintotottumuksista ja verenpaine- ja kehonkoostumustiedot.

Testin jälkeen hän saa tiedon kehon todellisesta iästä, jota yksinkertaisesti verrataan hänen biologiseen ikäänsä. Testiasema kertoo jopa kuinka nuori testattava voisi olla. Testituloksen perusteella testiasema luo käyttäjälle yksilöllisen harjoitusohjelman, jonka avulla hän voi parantaa terveyttään ja motivoitua säännölliseen liikuntaan. Testaaja antaa selkeät ohjeet harjoitusohjelman aloittamiseen sekä auttaa kehityksen seurannassa.